Kontakt

Landskrona Stadsutveckling AB

Besöksadress:
Stadshuset, Drottninggatan 7
261 31 Landskrona

Postadress:
Stadshuset, 261 80 Landskrona

Telefon:
0418-47 00 00

Kontaktpersoner

VD, vakant

Fastighetsutvecklare, vakant

Ordf. Kenneth Håkansson, kenneth.hakansson@landskrona.net