Uthyrning

Uthyrning

Söka lägenhet

I Landskrona finns det gott om lägenheter i fina lägen, både nybyggnation och äldre charmiga lägenheter. Du söker hyreslägenhet direkt hos respektive fastighetsägare eller genom olika bostadsförmedlare.


Uthyrningsgrupp

En informell uthyrningsgrupp har etablerats med representanter för ägarna (Brinova, HSB, Heimstaden, Lindström, Svenska Hus, Paulssons, Landskronahem och Stena), Landskrona Bostäder och Landskrona stads Individ och familjeförvaltning.


Uthyrningspolicy

En uthyrningspolicy, omarbetad och fastställd 2015-09-14, gäller vid uthyrning av bostäder och lokaler inom Landskrona stad. Den är framtagen av Landskrona Stadsutveckling AB tillsammans med privata fastighetsägare, stadens fastighetsbolag och stadens myndigheter.
I policyn anges de grundkrav som gäller för att hyra en lägenhet. De fastighetsägare som godkänner uthyrningspolicyn erbjuds att delta i Landskrona stads bostadssociala arbete samt planering av stadsmiljöer.

Uthyrningspolicy Uthyrningspolicy (36 KB)


Villkor om maximalt antalet boende vid uthyrning i flerbostadshus

Boverket har tagit fram en definition av trångboddhet, vilket i princip innebär att man räknas som trångbodd om det bor mer än en person per rum i en bostad, kök och vardagsrum oräknat. Denna promemoria, är framtagen av Landahl Advokatbyrå AB på uppdrag av Landskrona Stadsutveckling AB, för att utreda förutsättningarna för villkorsreglering i bostadshyresavtal. 

Villkor maximalt antal boende uthyrning flerbostadshus Villkor maximalt antal boende uthyrning flerbostadshus (2625 KB)


Framtagen studie om Uthyrningspolicy från KTH och Malmö Högskola

Följeforskare på KTH genomför en studie för att följa och analysera Landskronas satsning på att vända utvecklingen i stadsdelarna Öster och Centrum.
Läs mer om studien under våra uppdrag

Fastighetsägare som godkänt uthyrningspolicyn