Uppdrag

Uppdrag

Landskrona Stadsutveckling AB har här ett speciellt uppdrag: att medverka till att göra Landskrona till den attraktiva stad som förutsättningarna kan ge genom utveckling av stadens centrala delar.

Uthyrningsgrupp

Informell hyresgrupp – arbetar för att lösa bostadssituationen för boende i Landskrona, även bostadssociala kontrakt, under ledning av Landskrona Stadsutveckling AB. Representanter för ägarna, Landskronahem och Landskrona stads Individ- och familjenämnd deltar.

Myndighetsutövning

Samordnad myndighetsutövning – representanter från Miljöförvaltningen, Räddningstjänsten, Stadsbyggnadsförvaltningen och Polisen arbetar tillsammans med Landskrona Stadsutveckling AB för att kartlägga oseriösa fastighetsägare och samordna myndighetsinsatser.

Skyltpolicy

Stadsbyggnadsförvaltningen tar fram en skyltpolicy för stadens näringsliv, i samarbete med Landskrona Citysamverkan.

Gestaltningsprojekt

Stadsmiljöavdelningen planerar och projekterar förnyelse av stadsmiljöer i Landskrona.


Framtagen studie från KTH och Malmö Högskola

Kerstin Annadotter, Tekn Dr i Fastighetsekonomi vid KTH, och Gunnar Blomé, Tekn Dr i Fastighetsekonomi vid Malmö Högskola, har fått i uppdrag av Boverket att följeforska Landskrona Stadsutveckling AB. Följeforskarnas uppgift är att följa och analysera Landskronas satsning på att vända utvecklingen i stadsdelarna Centrum och Öster.

Boverket menade att det saknas "forskning och kunskap som visar hur fastighetsägares lönsamhetskrav kan förenas med kommunens eller samhällets mer långsiktiga perspektiv". I samband med att Landskrona Stadsutveckling AB skulle påbörjat arbetet med att utarbeta en uthyrningspolicy, beslutade följeforskarna att göra en bredare studie över hur andra bostadsföretag utformat sina respektive uthyrningspolicys.

Läs gärna mer om följeforskarnas kartläggning och analys av arbetet med uthyrningspolicy och förmedlingen av lägenheter! Studien avslutas med diskussion och rekommendationer