Trygghetscertifiering

Trygghetscertifiering

En av de viktigaste frågorna för boende är att känna sig trygg i sin boendemiljö och få ha sina saker ifred. Det är därför viktigt med ett systematiskt arbete för ökad trygghet och säkerhet. Genom att trygghetscertifiera fastigheter och parkeringar ökar trygghet och trivsel. Vi arbetar utifrån teorin att inbjudande, rena och ljusa miljöer minskar skadegörelse och nedskräpning, och erbjuder ett paket med åtgärder som skapar trygghet både ute och inne.

I en trygghetscertifiering genomför vi en mängd åtgärder. Vi kontrollerar både inomhusmiljö och utomhusmiljö för att hitta svaga punkter att förbättra. Det kan till exemple vara belysning på gården eller i förrådsutrymmen, bättre cykelställ, säkrare dörrar och källarförråd. Alla åtgärder görs för att få en säkrare boendemiljö genom att försvåra brottslighet.

Besiktningen genomförs med hjälp av Checklista. Efter godkänd certifiering kan en emaljskylt beställas och sättas upp på fastigheten.

Trygghetscertifiering Trygghetscertifiering (8680 KB)

Checklista Trygghetscertifiering_161201 Checklista Trygghetscertifiering_161201 (46 KB)