{tag_name_nolink}

Saluhallstorget

Ett av de större innerstadsprojekten staden genomför är ombyggnation av Saluhallstorget med omgivande miljö. 

Delar av torget, öster om den gamla Saluhallsbyggnaden, ska förvandlas till ett ”parktorg” och är delvis klart. I en vacker stenmjölsyta planeras här öar av träd omgärdade av en låg tegelmur som ska gå att sitta och stå på. I torgets västra del stensätts marken runt saluhallsbyggnaden. Ytan ska möbleras bl a med bänkar och stora krukor med grönska. 

Planer finns även på någon typ av vattenkonst. Norrut, mot skolan, och sydväst, över Regeringsgatan och mot Biblioteket, tillåts den stenlagda ytan breda ut sig i syfte att koppla samman skolgården på Dammhagskolan, torget och Biblioteksplan.