{tag_name_nolink}

Järnvägstorget

I centrumkärnan genomfördes ett flertal stora och små projekt. I maj 2015 invigdes det nya Järnvägstorget som var klart efter ombyggnad. 

Platsen hade länge brukats som park men levt en tynande tillvaro. I samband med nya etableringar i den gamla stationsbyggnaden samt mindre nysatsningar på andra håll i området uppstod behov av fler parkeringsplatser. Genom att forma en parkeringsplats omgiven av grönska samt koppla denna till ett mindre torg utanför Systembolaget har ett nytt attraktivt stadsrum i centrala delar av staden skapats.