{tag_name_nolink}

Dammhagsparken

Dammhagsparken uppfattades tidigare som en relativt anonym och otrygg plats. Det fanns inte heller något tydligt samband mellan skolgården och parken vilket innebar att eleverna inte använde den i någon större omfattning under raster och fritid. därför påbörjades en ansiktslyftning under våren 2015.

Parken har nu blivit lite större, den gröna ytan "kryper in" över en mindre del av skolgården. Belysningen har moderniserats och blivit mer täckande. Ett nytt gångsystem, nya möbler och en grillplats har tillkommit och entréerna har gjorts tydligare.