{tag_name_nolink}

33 lågor

Betydelsen av en attraktiv entré till staden kan inte underskattas. För att skapa en vackrare, mer inbjudande och tydligare sådan till staden har en ny gestaltning av området kring rondellen 33 lågor utarbetats. 

Planen innebär att ytterligare två gator, Östergatan samt den planerade gatan ner mot Lundåkrahamnen, kan knytas till rondellen. Arbetet påbörjades i november 2017 och beräknas vara klart under sommaren 2018.