Köp av fastighet

27-Mar-2015

Landskrona Stadsutveckling AB kommer från den 1 april 2015 överta ägandet av fastigheten Neptun 35 på Ödmanssonsgatan 4 och 6.