Trygghetscertifiering av fastigheter

24-Apr-2017

För att öka tryggheten för de boende kan fastighetsägare se över både gemensamma utrymmen och utemiljö. En informationsfolder och en checklista är framtagen. Uppföljs kraven kan en emaljerad skylt, att sätta upp på väggen, beställas.

Trygghetscertifiering Trygghetscertifiering (8680 KB)

Checklista Trygghetscertifiering_161201 Checklista Trygghetscertifiering_161201 (46 KB)