Strukturella åtgärder

24-Sep-2012

Landskrona stads fullmäktige antog dokumentet ”Strukturella åtgärder inom stadsdelen Centrum/Öster”.