Presentation av förslag på direkta åtgärder för positiv utveckling

11-Sep-2014

Frukostmöte, med presentation av rapport med förslag på direkta åtgärder för att få en positiv utveckling av innerstaden, för handlare, företagare och fastighetsägare i Landskronas innerstad.