Försäljning av dotterbolaget Kronan 1

29-Dec-2017

Idag har Landskrona Stadsutveckling AB avyttrat sitt dotterbolag Kronan 1 Fastigheter AB innehållande fastigheten Neptun 35 till AB Landskronahem. Landskrona Stadsutveckling har sedan förvärvet 2015 genomfört en helrenovering av fastigheten med en ny förskola i bottenvåningen och 16 lägenheter i resten av fastigheten. Fastigheten har gått ifrån en otrygg plats i staden till en fastighet som lyfter stadsdelen Öster i Landskrona. AB Landskronahem tar över förvaltningen vid årsskiftet. Under december månad blev också hela fastigheten Trygghetscertifierad enligt den nya certifieringsmodell som Landskrona Stadsutveckling har lanserat under 2016.