Digital Trygghetsvandring

13-Feb-2018

Genom www.landskrona.se/trygghetszoner kan ung som gammal, man som kvinna, via en karta markera med en kart-pin de områden ner på gatuadressnivå  i hela kommunen som man upplever som mer eller mindre trygg med avseende på: belysning, sikt, underhåll och nerskräpning.

landskrona.se/trygghetszoner