Dialogmöten

19-Sep-2013

dialogmöten med stadens invånare för att diskutera stadsdelens framtida utveckling.