Myndighetsutövning

Samordnad myndighetsutövning

Landskronas samordnade myndighetsutövning ska ses som en service till fastighetsägare att utöva en professionell förvaltning och att utveckla sina bestånd.

Miljöförvaltningen, Räddningstjänsten, Stadsbyggnadsförvaltningen, Polisen och Landskrona Stadsutveckling har kontinuerliga möten för att kartlägga oseriösa fastighetsägare och därefter samordna lämpliga myndighetsinsatser på ett effektivt sätt.

Som service för alla fastighetsägare har en broschyr sammanställts med information om skyldigheter, ansvarsområden, egenkontroll m m. Där finns också en checklista till hjälp.

Miljöförvaltningen
Räddningstjänsten
Stadsbyggnadsförvaltningen
Polisen