Gestaltningsprojekt

Gestaltningsprojekt

Flera olika projekt har startas, och fler planeras, för att omprofilera områden med syfte att skapa en mer attraktiv innerstad.