Om Landskrona Stadsutveckling

Landskrona är en fantastisk kuststad med stora möjligheter, med Ven i väster, Glumslövs backar i norr och solnedgång i havet med Själland i bakgrunden. Därtill ett utmärkt logistiskt läge och goda pendlingsmöjligheter inom hela Öresundsregionen. Landskrona borde vara en av de mest attraktiva städerna att investera, verka, bo och leva i. Men det finns också stora utmaningar, främst av social karaktär.

Landskrona Stadsutveckling AB har här ett speciellt uppdrag: att medverka till att göra Landskrona till den attraktiva stad som förutsättningarna kan ge genom utveckling av stadens centrala delar